Contactar

Atenc les sol.licituds d’informació per correu electrònic a
mirelestat@gmail.com o bé utilitzant aquest formulari.

Informació bàsica sobre la Protecció de Dades

Responsable : Mireia Puigmal Bahí, amb domicili a 17740-Vilafant i adreça electrònica mirelestat@gmail.com
Finalitat : Les dades sol·licitades son les estrictament necessàries per a respondre consultes a l’interessat, trametre informació i seguir qüestions relacionades amb el seu interès.
Legitimació : Per consentiment de l’interessat.
Destinatari : La responsable guardarà les dades facilitades fins que l’interessat no demani la seva supressió. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.
Drets : Accedir, consultar, rectificar i suprimir les dades facilitades.
Informació addicional : La titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques (RGPD).